ایجاد درب‌ها و پنجره‌های مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی سخت: