استفاده از ورق‌های آلومینیوم آجدار برای ساخت پایه و کف محیط‌های عملیاتی (construction sites)