از ورق‌های آجدار آلومینیومی در چه مکان‌هایی استفاده می‌شود؟